Updatet: 11.08.2012

Datamaskin Service -Når du trenger det!

Om din laptop/PC nettopp har krasjet, eller du trenger å sette opp et mindre nettverk, kan

LAC - Lloyd Andersen Consult hjelpe deg.

Jeg kan stå til tjeneste nesten umiddelbart. Ta med deg utstyret til meg, eller jeg kan komme hjem til deg.

Jeg har erfaring innen:

 • Reperasjoner
 • Oppgraderinger
 • Nettverk
 • Akutte tilfeller
 • System Set-Up
 • Virus påvisning og system-gjenoppretting
 • Sikkerhet og ytelse
 • Anbefalinger av løsninger ved valg av utstyr

NY TJENESTE:

Jeg kan nå tilby fjernhjelp via Internett. "Akutt" problemer kan vi løse i felleskap - eneste forutsetning er at man har tilgang til WEBen.

Med en teknologi som stadig blir mer og mer avansert, trenger du en pålitelig dataservicepartner du kan stole på.

LAC - Lloyd Andersen Consult vil svært gjerne være din teknologi-partner.

Ring meg i dag for et tilbud!

Spør om en GRATIS ytelsesanalyse av ditt system.

Computer Service -Wherever You Need It!

Whether your laptop/PC just crashed or you need to configure a small business network, LAC - Lloyd Andersen Consult can help. I can be at your service almost immediately. Bring your system to my place or I'll come to you!

I am experienced in: 

 • Repairs
 • Upgrades
 • Networking
 • Emergencies
 • System Set-Up
 • Virus Detection and System Recovery
 • Security and Performance
 • Recommendations ofsolutions by choice of equipment

NEW SERVICE:

I can now offer remote help over internet. "Acute" situations can be solved together - the only conditon is acsess to the WEB.

With technology getting more and more advanced, you need a reliable computer service partner you can trust.

LAC - Lloyd Andersen Consult would be pleased to be your technology partner.

Please call me for an offer!

Ask for a FREE Performance Analysis.