LAC er et enmannsfirma og er basert på bevisstheten om at mine kunders behov er svært viktig. Jeg anser det som en forpliktelse å imøtekomme disse behov.

Som et resultat av dette, er en stor andel av min lille virksomhet basert på faste kunder og referanser.

Jeg imøteser muligheten til få din tillit og levere deg den beste servicen jeg kan innen mitt erfaringsområde.

Beliggenhet:

Solveien 28

1533 Moss

Mobil: 922 87 090

Org.nr.: 983727727

Man - Fre: 16.30 - 22.00

Lør: 12.00 - 18.00

Søn: 12.00 - 18.00

LAC is "one-man" company based on the belief that my customers' needs are of the outmost importance.

I fell committed to meeting those needs.

As a result, a high percentage of my business is from repeat customers and referrals.

I would welcome the opportunity to earn your trust and deliver you the best service in my field of experince.

Location:

Solveien 28

1533 Moss

Mobil: 922 87 090

Org.nr.: 983727727

Mon - Fri: 16.30 - 22.00

Sat: 12.00 - 18.00

Sun: 12.00 - 18.00